Bleskozvody

 

Bleskozvod, tvorí vonkajšiu ochranu stavebných objektov, pred účinkami blesku a atmosferických výbojov. V dnešnej dobe je neoddelitelnou súčasťou novostavieb a je aj tzv. ,, povinnou výbavou ,, pri poisťovaní nehnuteľnosti.

Investícia do bleskozvodu, je v porovnaní so škodami, ktoré dokáže zásah bleskom spôsobiť, len zanedbateľnou položkou. Bežný pasívny bleskozvod, určený pre rodinný dom, začína už na cene 500,- Eur.