Poruchová služba

Akékoľvek poruchy na elektroinštalácii NN, sú veľmi nepríjemnou udalosťou, ale je dobré vedieť, na koho sa môžete obrátiť. Ponúkame okamžité riešenie  v Trnavskom okrese, s príjazdom do 2 hodín od nahlásenia poruchy. Po príchode začíname ihneď pracovať na odstraňovaní havarijnej situácie a zaistení bezpečnosti. Všetko samozrejme s potrebnou opatrnosťou a starostlivosťou, ktorú táto činnosť vyžaduje. 

Služba je určená správcom bytových, nebytových a výrobných objektov, samosprávam, ale aj jednotlivcom.

Naša spoločnosť nevykonáva odstraňovaňie havarijných stavov na vonkajších distribučných vedeniach.

 

Poruchová služba do 20.00:  0948 616 662